Badanie histopatologiczne

Czas trwania: ok. 30 minut

Pobieramy do badania niewielki kawałek skóry. Podczas badania pacjenta znieczulamy miejscowo – lignokainą (jak przy zabiegach dentystycznych).642-414 exam
Pobrany materiał wysyłamy do badania histopatologicznego (Szpital Specjalistyczny im. 640-816 Świętego Wojciecha w Gdańsku). Wyniki badania są do odbioru po ok. 3 tygodniach (informujemy o tym pacjentów telefonicznie).

'